สำนักงานเขตพญาไทขอเชิญร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน


สำนักงานเขตพญาไทขอเชิญร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน

>> นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท แจ้งว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดการให้เปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่
ณ สำนักงานเขตทุกแห่ง นั้น สำนักงานเขตพญาไท ได้กำหนดจัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน เฉพาะผู้ทีลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานเขตพญาไท ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 4 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ
ลานภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท การแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือเสื้อคอปกโทนสีเหลือง กางเกงหรือกระโปรงยาวสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพญาไท โทร. 02-2794141-3 ต่อ 6459

>>> สำหรับจิตอาสา ที่ลงทะเบียนหลังเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป สำนักงานเขตพญาไท จะแจ้งกำหนดการพิธีเข้ารับสิ่งของพระราชทานให้ทราบในโอกาสต่อไป
โดยสามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ ผ่านเฟสบุ้ค “สำนักงานเขตพญาไท” หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนจิตอาสา หมายเลข 1511