ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรี ที่ศูนย์เยาวชนลุมพินี 30 ม.ค. 63 นี้


กรุงเทพมหานคร โดย ศูนย์เยาวชนลุมพินี  สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ขอเชิญสมาชิก และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมสร้างสุขทุกวัย รับการตรวจสุขภาพ ประเมินสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยง และรับคำแนะนำสุขภาพ พร้อมรถบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ฟรี ที่ห้องศิลปะ ศูนย์เยาวชนลุมพินี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

**หมายเหตุ** อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อความสะดวกของท่าน