การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565


📌กรุงเทพฯ จัดงานครั้งใหญ่ 📣รับฟังพร้อมระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ เติบโตและยั่งยืน🏢🏡🌳🚝🚗👩🏻‍🎓🏥

✔️พบกับเวทีเสวนาสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายใหม่ๆ ที่คนกรุงเทพฯ ต้องเผชิญ อาทิ การบริหารผังเมืองรวมกรุงเทพฯ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจราจร ระบบขนส่งมวลชน และคุณภาพชีวิตทางสังคม🙋🏼🙋‍♀️
✔️ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดเป้าหมายพัฒนากรุงเทพฯ พ.ศ. 2565 (กรุงเทพฯ จะเป็นอย่างไร ในอีก 2 ปีข้างหน้า อยู่ใน ”มือ” คุณ🤲)

📌วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
📍ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 (ดินแดง)
☎️ 0 2225 7947

💰ฟรี!!! ตลอดงาน พร้อมชมการสาธิต&ช็อปสินค้าจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เลือกสรรมาให้

ลงทะเบียนเข้างานตาม QR Code👇
🙏ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียนเข้างานก่อน