คันนายาวนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่


 

                 นางช่อทิพย์  สิทธิพูล  ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า สำนักงานเขตคันนายาว โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนในชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะดังกล่าวปะปนกับขยะทั่วไปหรือนำไปทิ้งในที่ว่างต่าง ๆ ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บฯ เวลา 09.00 - 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนอมรพันธ์นคร 135 แขวงคันนายาว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าว คัดแยกขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ขยะอันตราย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มูลฝอยรีไซเคิลที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่อาจนำไปทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ นำออกมาตั้งวาง ณ บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้าน      พักอาศัยก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันและเวลาดังกล่าว

                   ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์สอบถามแผนการเข้าจัดเก็บหรือรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคันนายาว หมายเลข 0 2379 9948 - 9 ต่อ 5173 - 5175     

                                                                               ทิพวรรณ/ปชส. เขตคันนายาว รายงาน