คันนายาวทอดผ้าป่ารีไซเคิล


 

                   นางช่อทิพย์  สิทธิพูล  ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นให้มีการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการจัดการขยะ มีการคัดแยกขยะ ลดการใช้ทรัพยากร เช่น การแปรรูปเป็นพลังงาน การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการขยะจากต้นทาง ทั้งนี้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สำนักงานเขตคันนายาว จึงได้มีกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดคลองครุ (ปัฐวิกรณ์) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว จึงขอเชิญชวนบุคลากร รวมทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่เขตร่วมกิจกรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทรศัพท์หมายเลข 0 2379 9949 หรือโทร. 5175