ตลาดนัด "ผัก ผลไม้ ดีๆ @ ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ"


ขอเชิญช็อป ชิม ชิล งาน ตลาดนัด "ผัก ผลไม้ ดี ๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ"
ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ
🥭
🍆
ภายในงานพบกับร้านค้าของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ค้าในพื้นที่เขตภาษีเจริญกว่า 30 ร้านค้า อาทิเช่น ร้านผักสุขภาพภาษีเจริญ🌶, ร้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแขวงคลองขวาง, ผลิตภัณฑ์เตยหอมภาษีเจริญ ชุมชนเลิศสุขสม, ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดภาษีเจริญ 🍄, ร้านสมุนไพรกุสุมา, ผักสลัดไฮโดรโปรนิกส์🥬, ข้าวสาร ธกส., ร้านกระเป๋าผ้าคุณวนิดา, ภูษณิษาสมุนไพร, สวนเกษตรลุงปรีชา, ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงคลองขวาง และร้านผ้ามัดย้อมชุมชนหน้าวัดโคนอน เป็นต้น
🍌🍌
🥬
อย่าลืมนำถุงผ้า🛍️มาช้อปปิ้งด้วยนะคะ😊