บางรักจัดแถลงข่าวจดทะเบียนสมรส “วาเลนไทน์ 63”


        นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กำหนดจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ เนื่องในวันแห่งความรัก ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่องาน “รัตนโกสินทร์ แผ่นดินแห่งความรัก” ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ในเวลา 14.00-16.00 น.
ณ อาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการแถลงข่าวงานดังกล่าว

        ทั้งนี้ หากท่านใดที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมการแถลงข่าวงาน  “รัตนโกสินทร์ แผ่นดินแห่งความรัก” ได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ตามวัน และสถานที่ ดังกล่าว