หลักสี่ชวนแห่พระ ทอดผ้าป่าสายน้ำ “สานบุญ สานใจ สานสายใยชุมชน ปีที่ 5”


สำนักงานเขตหลักสี่ กำหนดจัดงานประเพณีแห่พระ ทอดผ้าป่าสายน้ำ คลองเปรมประชากร “สานบุญ สานใจ สานสายใยชุมชน ปีที่ 5”

►วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 20.00 น.

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสายน้ำและลำคลอง

►โดยในเวลา 15.30 น. ขบวนแห่จะเริ่มล่องเรือจากท่าน้ำวัดเทวสุนทร ไปจนถึงวัดหลักสี่ พระอารามหลวง เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนตลอดสองฝั่งคลองเปรมประชากรร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

►จากนั้นในเวลา 17.30 น. จะเป็นพิธีถวายองค์ผ้าป่าและพิธี  เวียนเทียน ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง

สำนักงานเขตหลักสี่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เข้าร่วมงานและร่วมทำบุญในวันสำคัญนี้

►สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2982 2091 หรือโทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7426-7 ในวันและเวลาราชการ