ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี


ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสร็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020”

สำนักงานเขตบางกะปิ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน” To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 “รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ