“ครองรัก@คลองเตย” 14 กุมภา เชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสที่คลองเตย


สำนักงานเขตคลองเตย ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดจัดกิจกรรม “ครองรัก@คลองเตย” เพื่อให้คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสร่วมถ่ายภาพแห่งความทรงจำ พร้อมรับของที่ระลึกแก่คู่รักทุกคู่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจจดทะเบียนสมรสร่วมสัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งความรักแบบเรียบง่ายในวันดังกล่าว
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาจดทะเบียนควรเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทั้งตัวจริงและสำเนา สำหรับคู่รักที่อายุไม่ถึง 20 ปีต้องให้ผู้ปกครองมาลงนามยินยอมด้วย ส่วนคู่รักที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว ต้องนำใบหย่าตัวจริงและสำเนามาให้พร้อมด้วย หากคู่สมรสเป็นคนต่างชาติ ต้องนำหนังสือรับรองจากสถานทูตประเทศของตัวเอง ประจำประเทศไทย พร้อมคำแปลมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย