ยานนาวา กำหนดวันทำความสะอาดปลอดเชื้อโคโรน่า


ยานนาวา กำหนดวันทำความสะอาดปลอดเชื้อโคโรน่า

                สำนักงานเขตยานนาวา กำหนดกิจกรรมจิตอาสาวันทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  โซนพื้นที่สถานีรถโดยสารบีอาร์ที วัดดอกไม้ ป้ายรถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวและประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได เช็ดทำความสะอาดราวแนวกั้นทางเดิน และทำความสะอาดพื้นบริเวณที่พักรอรถโดยสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา และใช้บริการรถโดยสารในการป้องกันไวรัส โคโรน่า โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดด้วยน้ำผงชักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์  ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนสวมใส่เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019