เขตสัมพันธวงศ์ชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสบนเรือนแพ พร้อมลุ้นรับสร้อยทองคำและของที่ระลึกเนื่องในวันแห่งความรัก


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมเจ้าท่า ประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก “หว่ออ้ายหนี่ ที่สัมพันธ์ สมรสกัน ที่เจ้าท่า” สำหรับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นการจดทะเบียนสมรสบนเรือนแพพระยาวิสูตรสาคร ณ กรมเจ้าท่า พร้อมลุ้นรับสร้อยทองคำ จำนวน 9 เส้น (ทองสองสลึง 1 เส้น และทองหนึ่งสลึง 8 เส้น) ลุ้นรับบัตรทานอาหารบนเรือภัตตาคารล่องแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 รางวัล สำหรับคู่สมรสที่แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคหรือชุดจีน จำนวน 9 คู่ รับแผ่นทองคำปีหนูทองและเหรียญมงคลจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และรับของที่ระลึกต่าง ๆ มากมายภายในกิจกรรมสำหรับคู่สมรส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขสัมพันธวงศ์ แจ้งต่ออีกว่า ในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก ปี 2563 นี้ สำนักงานเขต สัมพันธวงศ์ขอเชิญชวนคู่รักมาจดทะเบียนสมรส ณ กรมเจ้าท่า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตคู่และให้มีรักที่ยั่งยืนยาวตามชื่อกิจกรรม “หว่ออ้ายหนี่ ที่สัมพันธ์ สมรสกัน ที่เจ้าท่า” โดยให้นำเอกสารประกอบการจดทะเบียนสมรส ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร(กรณีมีบุตร) ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/fvNeYPGRj14jeio86 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2233 7139 และ 0 2236 8088 (ในวันเละเวลาราชการ)