สวนหลวงชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา และลด PM2.5


นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่าสำนักงานเขตสวนหลวง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 และแก้ไขปัญหาฝุ่น Pm 2.5 ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยดำเนินการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ และพื้นที่บริเวณที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาและฝุ่น Pm 2.5 แก่ประชาชนผู้สัญจรไป-มา

สำนักงานเขตสวนหลวง ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น ผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายเสื้อสีเหลือง สวมหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง โทร. 0 2321 7926

#จิตอาสา #เขตสวนหลวง
#ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 
#ฝุ่นpm25