พระโขนงขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา


สำนักงานเขตพระโขนง ขอเชิญชวนจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำรางคลองขวางล่าง ด้วยการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหลและตัดแต่งกิ่งไม้ที่รุกล้ำบริเวณลำราง โดยมีกำหนดพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ชุมชนสองพี่น้อง ซอยสุขุมวิท 93 (พึ่งมี 20) แต่งกายชุดจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง) หรือชุดสุภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่