เขตสัมพันธวงศ์ชวนจิตอาสาร่วมทำความดี พัฒนาชุมชนอิสรานุภาพและชุมชนมิตรชัยภูมิ


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์  ชุมชนอิสรานุภาพและชุมชนมิตรชัยภูมิ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมได้แก่ ฉีดล้างทำความสะอาดบาทวิถีและผิวจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ทาสีขอบทางเท้า เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ และรณรงค์ลดฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นต้น

สำนักงานเขต จึงขอเชิญประชาชนจิตอาสา แต่งกายชุดจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ชุมชนอิสรานุภาพและชุมชนมิตรชัยภูมิ ได้ตามวัน เวลาดังกล่าว ณ จุดรวมพลบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อม้า ตลาดเก่าเยาวราช หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)