14 ก.พ.นี้ เขตหลักสี่ชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสในกิจกรรม "สัญญารักที่หลักสี่"


#สัญญารักที่หลักสี่ 💟🌿🌼🎉
>>14 ก.พ.นี้ หลักสี่ชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสสร้างความมั่นคงแก่สถาบันครอบครัว 

สำนักงานเขตหลักสี่ กำหนดจัดกิจกรรม “สัญญารัก ที่หลักสี่ Promise of love @ Laksi” เพื่อส่งเสริมให้คู่รักทำสัญญารักด้วยการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว 

🎉วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
⏰เวลา 07.00 – 16.00 น. 
📌บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานเขตหลักสี่

- ร่วมพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นชีวิตคู่
- รับของที่ระลึก
- ลุ้นรับของรางวัลในกิจกรรมคู่รัก
- ถ่ายภาพที่ระลึกบันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขและความประทับใจ 
- และอื่นๆ อีกมากมาย

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน 
โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7405-8 
ในวันและเวลาราชการ