สำนักงานเขตบางขุนเทียน ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน ประจำปี 2563


สำนักงานเขตบางขุนเทียน ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. – 8 มี.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ พร้อมชิมอาหารทะเลสดจากร้านอาหารชื่อดังย่านบางขุนเทียน เลือกซื้อสินค้าชุมชนและสินค้าราคาถูกส่งตรงจากโรงงาน
------------------------------------------------------------------------
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเขตบางขุนเทียน อีกทั้งเป็นการสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมฟื้นฟูมรดกทางปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตลอดจนส่งเสริมการฟื้นฟูป่าชายเลนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 🌱🌿🌊
------------------------------------------------------------------------
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ท่านจะได้พบกับ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ชิมอาหารทะเลจากร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดชื่อดังย่านบางขุนเทียน , การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากโรงงานในพื้นที่เขตบางขุนเทียน , กิจกรรมปั่นจักรยาน / ล่องเรือ ชมป่าชายเลนบางขุนเทียนและหลักเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเยี่ยมชมดูวิถีชาวทะเลของชาวบางขุนเทียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมายมาย แล้วพบกันนะคร้าบบ ❤️❤️❤️