Phayathai I ❤️ you


Phayathai I ❤️ you

💕 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพญาไท ขอเชิญชวนคู่รักทุกคู่มาจดทะเบียนสมรส ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพญาไท ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. 💕

💌 นอกจากนี้ยังได้รับของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพกับBackdropสุดน่ารัก ที่ทางเขตจัดไว้ให้เพื่อเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำ 🥰

📞 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองคิวได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร. 0-22794141-3 ต่อ 6464