คันนายาว เชิญร่วมทำบุญใส่บาตร


นางช่อทิพย์  สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า สำนักงานเขตคันนายาว กำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการ นุ่งห่มผ้าไทย วันศุกร์สำราญใจ ตักบาตรทำบุญ เพื่อเป็นการธำรง ส่งเสริม และสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของชาวพุทธ และให้เกิดความตระหนัก ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ใส่บาตรในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 3 สำนักงานเขตคันนายาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2379 9956 - 7