#เขตราชเทวี ,รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศสำนักงานเขตราชเทวี
เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี
ระหว่างวันนี้ ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเช้า ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
ภาคบ่าย ตั้งเเต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2354 4206 (ฝ่ายปกครองชั้น 2)