#มีนบุรี #นัดทิ้งนัดเก็บ #สิ่งของเหลือใช้ #ขยะชิ้นใหญ่ ทุกสัปดาห์


#มีนบุรี #นัดทิ้งนัดเก็บ #สิ่งของเหลือใช้ #ขยะชิ้นใหญ่ ทุกสัปดาห์ 

>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการ “จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่” พร้อมบริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะ ในชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรีทุกสุดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. โดยในเดือนมีนาคม 2563 กำหนดลงพื้นที่ชุมชน ดังนี้

🪑- วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ หมู่บ้านการเคหะสุวินทวงศ์ ถนนสุวินทวงศ์
🧸- วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมสุข 2 ซอยสามวา 7 ถนนสามวา
🛌- วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ถนนนิมิตใหม่
📻- วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ซอยรามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง
🪑- วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนหม฿บ้าน เค.ซร.ร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 18 ถนนร่มเกล้า

>> จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ทำความสะอาดบ้านเรือน นำขยะมูลฝอย เศษวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด ต้นไม้กิ่งไม้ นำมาวางหรือใส่ภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านหรืออาคาร ก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

>> การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน ซึ่งขยะเศษวัสดุ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี จะนำไปแยกประเภท ซ่อมแซม ดัดแปลงและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะ ลดต้นทุนการจัดการและทำลายขยะมูลฝอย และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ซึ่งเขตฯ จะลงพื้นที่ในชุมชน หมู่บ้าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทั่วพื้นที่เขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่อง

>> ทั้งนี้ หากชุมชนหรือหมู่บ้านใด มีขยะชิ้นใหญ่จำนวนมาก สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 02 540 7175

ประชาสัมพันธ์เขตมีนบุรี รายงาน