💚ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Big cleaning day ล้างลดฝุ่น✨  


นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลประเวศ และบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟสายสีเหลือง กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่ริมทางรถไฟสถานีหัวหมากถึงแยกศรีพัฒน์ ถนนศรีนครินทร์ 

เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง โทร. 0 2322 4671 

ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนที่สัญจรผ่านไป – มา ในวันและเวลาดังกล่าว โปรดใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้