#ปิดเทอมนี้ให้เด็กพาเที่ยว@สวนน้ำ Water Play  “น้ำ” ผลักดันการเรียนรู้”


ปิดเทอมนี้ให้เด็กพาเที่ยว@สวนน้ำ Water Play  “น้ำ” ผลักดันการเรียนรู้”

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดย พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1(จตุจักร) ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคุณหนูๆ อายุระหว่าง       7-12 ปี จูงมือชวนคนในครอบครัว มาสร้างสรรค์ความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นกับน้ำ            โดยให้เด็กได้เรียนรู้น้ำในรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกับน้ำ เพื่อพัฒนาการสังเกต สำรวจ สัมผัส และสรุปผล น้ำมีประโยชน์อย่างไรและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไร จากนั้นเด็กจะสู่กิจกรรมการเรียนรู้  ในพื้นที่สวนน้ำเก่า และ water play สุดท้ายเด็กๆ จะสรุปเกี่ยวกับ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม

***(น้องเล็กๆ อายุตั้งแต่ 0-6 ปี ก็สามารถลงเล่นได้นะคะแต่แนะนำให้ผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดน้องค่ะ               เพื่อความปลอดภัยค่ะ)

เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)                 โทร 02-272-4500
จำนวน (ต่อรอบ) : 30-40 คน

โดยจะมีเวลาเปิด-ปิด น้ำพุ ดังนี้ 10:00-11:30 13:30-14:30 และ 15:00-16:00

หมายเหตุ รอบการเปิดน้ำ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ในบางโอกาส โดยไม่ต้องแจ้ง          ให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม https://www.facebook.com/bkkchildrensmuseum/ หรือ www.cdm-bangkok.com

## ฟรีค่าเข้าชม ไม่ต้องเสียอะไรเลยเพิ่มเติมภายในนี้ครับ เพียงแค่ผู้ปกครองแสดงบัตรประชาชนและลงทะเบียนที่ด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์