#คันนายาว >> เชิญชวนจิตอาสาพัฒนาคลองครุ


#คันนายาว >> เชิญชวนจิตอาสาพัฒนาคลองครุ
นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า ขอเชิญชวนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองครุ จากถนนเสรีไทย ถึงคลองแสนแสบ ซี่งมีความกว้าง 8 - 12 เมตร ความยาว 600 เมตร โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมลำราง กำหนดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถโรงเรียนคันนายาว( ธารินเจริญสงเคราะห์) ซอยเสรีไทย 50 แขวงคันนายาว
จึงขอเชิญชวน จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาลำรางคลองครุ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว หรือ โทร. 0 2379 9938 - 9