คันนายาว นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่


คันนายาวนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 

 ผอ.ช่อทิพย์ สิทธิพูล แจ้งว่าสำนักงานเขตคันนายาว โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ผัง ก. และ ริมคลองบางชัน เวลา 09.00 น. - 12.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ ขยะเหลือใช้ ขยะอันตรายมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านของท่าน ตามวันและเวลาดังกล่าว