สวนหลวงชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมพลังสู้ไวรัสโคโรนาและปัญหามลพิษ PM 2.5


นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตสวนหลวง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา และรับมือปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยดำเนินการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แจกหน้ากากอนามัย พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีรับมือและป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา และมลพิษ PM 2.5 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. และ 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) และ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตามลำดับ 

สำนักงานเขตสวนหลวง ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับหน้ากากอนามัยฟรี ตามวันและเวลาข้างต้น 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง โทร. 02 322 6688 ต่อ 7058