สวนหลวงชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


 

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตสวนหลวง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดทองใน เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมกวาดล้างทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้และพัฒนาพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ 

สำนักงานเขตสวนหลวง ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น ผู้ร่วมกิจกรรม แต่งกายสีเหลือง สวมหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง โทร. 02 322 6688 ต่อ 7058