กิจกรรมตลาดนัด “Happy Market”


โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมตลาดนัด “Happy Market” ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 10.00 - 14.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถผู้บริหาร และรถยนต์ราชการส่วนกลาง

👉 สนใจร่วมขายสินค้า (แจ้งความประสงค์ภายใน 27 กุมภาพันธ์ 2563) สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมส่งชื่อร้านได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (คุณกิ่งสริศา ศศิธร)
 1. ให้ขายได้หน่วยงานละ 1 ร้าน และจับสลากสถานที่ตั้งร้านในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระสังฆราช
 2. ติดป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจน
 3. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตามนโยบายสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 4. ผู้ขายสินค้าจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับวางขายสินค้าเอง

👉 สนใจร่วมประกวดเรียงความ (สำหรับบุคลากร ส่งภายใน 2 มีนาคม 2563) หัวข้อ “ออมไว้ไม่ขัดสน” ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4