#ปิดเทอมนี้มาที่ศูนย์เยาวชนคลองกุ่มรับรองไม่มีเหงา


สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยศูนย์เยาวชน คลองกุ่ม ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 8 - 12 ปี เข้าร่วม #กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563
สนใจสอบถามได้ที่ 02 375 8512