"สอนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ..ฟรี"


สำนักงานเขตวังทองหลางขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ชุมชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยเปิดสอนการทำหน้ากากอนามัย D.I.Y. และการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคทางเดินหายใจ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมวังทอง 1 ชั้น 6 อาคารกาญจนนิมิต สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยขอให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ นำกรรไกร ด้าย และเข็มมาด้วย ส่วนผ้าและยางยืดทางวิทยากรผู้สอนจะเตรียมไว้ให้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 02-514-0518