เขตคลองเตยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ฟรี!!!


เขตคลองเตยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ฟรี!!! 
สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย และศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง หากท่านใดสนใจสามารถนำสัตว์เลี้ยง น้องหมาและน้องแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯเคลื่อนที่ใกล้บ้านท่านได้ บริการฟรี!!! โดยเริ่มออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
.......….......................
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองเตย โทร.02-2495532
.................................
อย่าลืมนำน้องหมา น้องแมว ของท่านไปรับวัคซีนกันด้วยนะคะ