เขตวัฒนาเปิดสอนทำหน้ากากอนามัย


เขตวัฒนาเปิดสอนทำหน้ากากอนามัย
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตวัฒนา จะเปิดสอนการทำหน้ากากอนามัย โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพคลองเตย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และประชาชนที่สนใจ มาร่วมเรียนฟรี โดยทางสำนักงานเขต จะเตรียมผ้า เข็ม ด้าย ไว้ให้  สำหรับกรรไกรอาจมีไม่เพียงพอ ขอให้ผู้ที่มีกรรไกรนำติดตัวมาเองด้วย วันพุธ ที่ 4  มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เปิดสอน ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตวัฒนา อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ