🐶🐭🐶 เขตวัฒนาเชิญชวนทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี 🐕🐈🐕


🐶🐭🐶เขตวัฒนาเชิญชวนทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

โดยทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวัฒนา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21(วัดธาตุทอง)กำหนดการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.ตามกำหนดการดังต่อไปนี้