หลักสี่ชวนนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 9-20 มี.ค. นี้


สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กทม. ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตหลักสี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 9-20 มี.ค.63 เวลา 09.30 - 11.30 น. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน เช่น สุนัข แมว กระต่าย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย

ทั้งนี้ โปรดนำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างตั้งท้อง ไปรับบริการฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

วันที่ 9 มี.ค. ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว

วันที่ 10 มี.ค. ชุมชนมิตรประชาพัฒนา

วันที่ 11 มี.ค. ชุมชนหมู่บ้านมหานครนิเวศ

วันที่ 12 มี.ค. ชุมชนชินเขต

วันที่ 13 มี.ค. ชุมชนมีสุข

วันที่ 16 มี.ค. ชุมชนร่วมพัฒนา

วันที่ 17 มี.ค. ชุมชนเคหะบางบัว

วันที่ 18 มี.ค. วัดหลักสี่

วันที่ 19 มี.ค. ชุมชนก้าวหน้า

วันที่ 20 มี.ค. ชุมชนเปรมสุขสันต์

หากไม่สะดวกไปรับบริการในวันและเวลาดังกล่าว สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. โทร.0 2575 2560 โดยหลังจากได้รับฉีดวัคซีนแล้วห้ามสัตว์เลี้ยงโดนน้ำเป็นเวลา 7 วัน

สอบถามข้อมูล ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2576 1440 ในวันและเวลาราชการ