คันนายาวเชิญชวนจิตอาสาพัฒนาคลองหลอแหล


คันนายาวเชิญชวนจิตอาสาพัฒนาคลองหลอแหล นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า ขอเชิญชวนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองหลอแหล จากซอยเสรีไทย 52 ถึงคลองแสนแสบ ซี่งมีความกว้าง 6 - 10 เมตร ความยาว 600 เมตร โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณคลอง กำหนดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมเขตคันนายาว ซอยเสรีไทย 52 แขวงคันนายาว จึงขอเชิญชวน จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาลำรางคลองหลอแหล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว หรือ โทร. 0 2379 9938 - 9