📢🙂เขตประเวศ #นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 2563👍😀


นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย วัสดุอลูมิเนียม และบริการสูบสิ่งปฏิกูล และไขมัน โดยกำหนดออกให้บริการและพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้ /วันที่ 8 ณ หมู่บ้านชวนชื่น แขวงดอกไม้ / วันที่ 15 ณ ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ / วันที่ 22 ณ หมู่บ้านดิ เอ็นเทอร์คลิก แขวงดอกไม้ / วันที่ 29 ณ หมู่บ้านกรองทอง แขวงประเวศ

>>> เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ เศษวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือนที่ชำรุดไม่ใช้แล้ว นำมาวางไว้หน้าบ้านหรืออาคารก่อนเวลา 09.00 น. กรณี ขยะอันตรายเช่น หลอดไฟแบตเตอรี่แห้ง ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยา/เครื่องสำอางหมดอายุ ให้นำใส่ถุงผูกปากถุงตั้งวางข้างถังขยะ เพื่อเจ้าหน้าที่นำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี หากประสงค์จะสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการลูกบาศก์เมตรละ 250.-บาท)

>>> โปรดแจ้งล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่โทร. 0-2328-8151 หรือ น.ส.จิรา ชูรุด โทร. 086-991-5221

ภาพ : ทรงกรต (นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ)
ข่าว : กิตติศักดิ์