🐹🐱💉 ประเวศชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี!! 👍😷


นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในเวลา 10.00 - 12.00 น. ดังนี้

+++วันที่ 9 มี.ค. 63 คริสจักรอุดมสุข และชุมชนนัยนานนท์
+++วันที่ 10 มี.ค. 63 ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6 และชุมชนดาราฉาย
+++วันที่ 11 มี.ค. 63 ชุมชนม้าทอง และชุมชนเคหะนคร 3
+++วันที่ 12 มี.ค. 63 ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม
+++วันที่ 13 มี.ค. 63 ชุมชนเคหะนคร 2
+++วันที่ 16 มี.ค. 63 หมู่บ้านโกลเด้นนครา ซอยอ่อนนุช 65
+++วันที่ 17 มี.ค. 63 ตลาดพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 78
+++วันที่ 18 มี.ค. 63 ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์
+++วันที่ 19 มี.ค. 63 ชุมชนอาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86
+++วันที่ 20 มี.ค. 63 หมู่บ้านศิรินทร์เฮ้าส์

>>> เขตฯ จึงแจ้งมาให้ทราบและขอเชิญชวนพี่น้องชาวประเวศนำสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) ของท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6368