คลองเตย แจกฟรี ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้นลดฝุ่น PM2.5”


ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่มอบกล้าไม้ให้แก่ประชาชน ที่มาลงทะเบียนรับกล้าไม้ไปปลูก โดยประชาชนเขตคลองเตยและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถมารับกล้าไม้ได้ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่ากล้าไม้จะหมด ที่สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

วิธีการง่ายๆ เพียงแค่สแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.green-city.online เพื่อลงทะเบียนและเลือกสำนักงานเขต ที่ท่านต้องการรับกล้าไม้