เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ชุมชนจงสวัสดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ณ ชุมชนจงสวัสดิ์ ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมได้แก่ ฉีดล้างทำความสะอาดบาทวิถีและผิวจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ เก็บขยะและวัชพืชในคลองผดุงกรุงเกษม จัดเก็บขยะสิ่งของเหลือใช้ พร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ รณรงค์ลดฝุ่นละออง PM 2.5 และการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นต้น โดยจิตอาสารวมพลกัน ณ บริเวณสะพานนี้จงสวัสดิ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)