#คันนายาว >> เชิญชวนจิตอาสาพัฒนาคลองลำเกร็ด


 นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า ขอเชิญชวนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองลำเกร็ดซี่งคลองมีความกว้าง 4-10 เมตร ความยาว 600 เมตร โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมลำราง กำหนดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) ซอยรามอินทรา 109 จึงขอเชิญชวน จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองลำเกร็ด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว หรือ โทร. 0 2379 9938 - 9