เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ และวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์  โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ และวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมได้แก่ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น โดยจิตอาสารวมพลกัน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)