กรุงไทย พักชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอก 3 เดือน ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.


กรุงไทยเป็นธนาคารรายล่าสุดที่ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ในช่วงที่ใครๆ ก็ประสบปัญหาการเงินเพราะพิษ Covid-19 ด้วยการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกค้าสินเชื่อปกติ นาน 3 เดือน

ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 ทุกวัน 24 ชั่วโมง

ซึ่งตอนนี้ กรุงไทยให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้วกว่า 1,500 ราย วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท มีลูกค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า 70,000 ราย วงเงินประมาณ 250,000 ล้านบาท รวมวงเงิน 280,000 ล้านบาท