ป้อมปราบฯ กำหนดตรวจพื้นที่วันที่ 20 เมษายน 2563


นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขตกำหนดตรวจพื้นที่วันที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณถนนจักรพรรดิพงษ์ (สี่แยกจปร. – สี่แยกบำรุงเมือง) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที