เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง แขวงจักรวรรดิ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมได้แก่ การล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนและทางเท้า การตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ การทำความสะอาดเก็บขยะและเทน้ำหมักชีวภาพลงในคลอง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น โดยรวมพลกัน ณ สะพานภาณุพันธ์ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)