เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ชุมชนภิรมย์


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ณ ชุมชนภิรมย์ ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมได้แก่ ฉีดล้างทำความสะอาดบาทวิถีและผิวจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ จัดเก็บขยะสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นต้น โดยจิตอาสารวมพลกัน ณ บริเวณสวนหย่อมภิรมย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)