เขตบางกอกใหญ่ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดประดู่ฉิมพลี


เขตบางกอกใหญ่ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดประดู่ฉิมพลี

นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม  ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”  โดยพัฒนาทำความสะอาดวัดประดู่ฉิมพลี ซอยเพชรเกษม 15 จัดเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในวัดให้มีความสะอาด รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยมีพิธีเปิดเวลา 08.00 น.  ณ  วัดประดู่ฉิมพลี