🕢🔈เขตประเวศจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 😷🙏


        นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 พร้อมเพรียงกันเวลา 07.30 น. ณ บริเวณใต้ทางด่วนต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก (ตรงข้ามสวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ) ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะ ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตลอดแนวสองฝั่งคลองจรเข้ขบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6359