เขตบางกอกใหญ่แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


เขตบางกอกใหญ่แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม  ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ ได้เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จากเดิมวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและเติมเต็มสิ่งของที่ตู้แบ่งปันน้ำใจหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งมีพิธีเปิดเวลา 09.30 น.  ณ  สำนักงานเขตบางกอกใหญ่