สวนหลวงจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตสวนหลวง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ท่าเรือคลองตัน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ท่าเรือคลองตัน ซอยรามคำแหง 1 เขตสวนหลวง โดยดำเนินการล้างทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้สภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจรไป-มา 

สำนักงานเขตสวนหลวง ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น ผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายเสื้อสีเหลือง สวมหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง โทร. 02 322 6688 ต่อ 7058