เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ณ คลองผดุงกรุงเกษม ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม ได้แก่ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ทาสีคันหินทางเท้า กิจกรรมขยะแลกต้นไม้ การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพลงคลอง  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นต้น โดยจิตอาสารวมพลกัน ณ บริเวณสะพานโสณบัณฑิตย์ ชุมชนโปลิศสภา แขวงตลาดน้อย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)